Site Kullanım Koşulları

 

Yürürlük Tarihi: 10 Nisan, 2019

Gilda&Partners web sitesine (“Site”) hoş geldiniz. Bu belgede geçen "Gilda&Partners", "biz" ve "bizim" terimleri Jilda Bal İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı, ortakları, yöneticileri, ofis çalışanları, bağımsız alt yüklenicileri ve temsilcilerini kapsamaktadır. Lütfen aşağıda yer alan Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyun ve tam olarak anladığınızdan emin olun. Bu Site’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayanlar (gerçek ve/veya tüzel kişiler) işbu koşulları etmiş sayılmaktadır.

 

Gilda&Partners olarak, işbu kullanım koşullarını, Site’de yer alan bilgiler, formları ve içeriği her zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Değişiklikler düzenli olarak Site’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu nedenle Site’yi kullanırken yukarıda yer alan yürürlük tarihini kontrol etmeli ve tarihte bir değişiklik olması halinde yeni koşulları kontrol etmeniz gerekmektedir.

 

Kullanım Koşullarını Kabul Etme Yetkinliği

İşbu Site’de sunulan hizmetlerden yararlanarak veya işbu Site’ye erişim sağlayarak, Kullanım Koşullarını kendiniz ve –varsa– temsil ettiğiniz şahıs/lar adına kabul etmeye kanunen yetkili olduğunuzu beyan etmiş olursunuz. Kullanım Koşullarında kabul etmediğiniz herhangi bir madde varsa veya Kullanım Koşullarını onaylamaya veya kabul etmeye yetkili değilseniz, Site’yi kullanamazsınız. Site’yi kullanmanız halinde ayrıca yasal olarak reşit olduğunuzu, mevcut yasalar çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Kullanım Koşullarında belirtilen her türlü gerek, koşul, zorunluluk, teyit, vekalet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Kullanım Koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.

 

Bilginin Doğru, Eksiksiz ve Güncel Olması

Site’de yer alan bilgi ve iş ilanları bağlayıcı istihdam teklifleri değildir. Gilda&Partners, Site’de sunulmakta olan iş fırsatlarının geçerliliğini garanti etmez. Aynı şekilde, iş ilanlarına ilişkin içerik Gilda&Partners tarafından değil, işveren şirketler tarafından oluşturulduğundan Gilda&Partners, sunulan bilgi ve içeriğin tamamen doğru, eksiksiz, güncel veya özgün olmasını garanti etmemektedir. Gilda&Partners, Site’deki herhangi bir bilginin doğruluğu, tamlığı, güncelliği veya özgünlüğüyle ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Gilda&Partners'ın Site'de mevcut olan herhangi bir materyali gönderme, iletme, dağıtma veya başka şekilde sunma yükümlülüğü yoktur.

 

Sitedeki tüm bilgilerle ilgili olarak Gilda&Partners, hiçbir yükümlülük altına girmeden, önceden bildirmeden hizmetleri durdurma, içerik kaldırma veya değiştirme, herhangi bir zamanda sunulan pozisyonları kapatma hakkını saklı tutar.

 

Sitenin Kullanımı

Site’deki metin, tasarım, grafik, logo, ikon, resim, ses klipleri, indirilebilecek materyal, arayüz, kod, yazılım, Gilda&Partners'a ait tüm fikri mülkiyet, bunların seçimi ve düzenlenmesi tamamen Gilda&Partners'a, lisans verenlerine ve/veya içerik sağlayıcılarına ait olup, telif hakkı, ticari marka ve ilgili diğer kanunlarca korunmaktadır. Aksi Gilda&Partners tarafından belirtilmediği sürece, Sitedeki bilgi ve/veya materyallerin kopyalanması, indirilmesi ve/veya çıktısının alınması yasaktır.Site’de yer alan tüm bilgi ve materyallerin mülkiyet hakları Gilda&Partners'a aittir. Gilda&Partners, Sitedeki bilgi ve/veya materyallerin Gilda&Partners'la ilişkisi olmayan üçüncü taraf haklarını ihlal etmeyeceğini garanti veya beyan etmez.

 

Kullanıcı, Site aracılığıyla sunulan bilgi ve/veya materyalle ilgili kanuna uygunluk, güvenilirlik, yerindelik, orijinallik ve söz konusu bilginin/materyalin telif hakkı konularında sorumluluk sahibi olduğunu kabul eder. (i) Yanlış, hileli, hakaret niteliğinde, karalayıcı, müstehcen, tehditkar, gizlilik veya reklam haklarını ihlal eden, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, küfür içeren, veya başka uygunsuz durumlar içeren (ii) ceza gerektiren bir suç teşkil eden veya buna teşvik eden, herhangi bir tarafın haklarını ihlal eden, yükümlülük meydana getiren veya herhangi bir yasanın ihlaline sebep veren içerikler; (iii) yazılım virüsleri, siyasi propaganda, zincirleme mektup, toplu e-posta veya benzeri "gereksiz" metinler yüklenmemeli, gönderilmemeli veya sitede yayınlanmamalıdır. Kullanıcılar yanlış e-posta adresi veya yanlış kişisel bilgi vermemeli, başka bir kişi veya tüzel kişinin bilgileriyle kendisini yanlış tanıtmamalı; kimlik, eğitim, geçmiş ve işle ilgili nitelikler konusunda yanlış yönlendirici bilgi vermemelidir. Kullanıcılar, Site’ye arkadaşı da olsa bir başkasının bilgilerini yüklememelidir. Kullanıcılar Siteye ticari içerik yüklememelidir. Aksi takdirde kendileri sorumlu olacaktır.

 

Kullanıcılar Site’ye kendi rızaları ile vermiş oldukları kişisel bilgilerin toplandığını, geçerli yasalar kapsamında işlendiğini ve işverenler ile paylaşılacağını bildiğini ve buna rıza gösterdiklerini beyan eder.

 

Bağlantılar (Linkler)

Site’de ek bilgi için kullanılabilecek olan başka web sitelerinin bağlantıları yer almaktadır. Gilda&Partners, diğer web sitelerinin içerdiği bilginin tamamını incelemek zorunda değildir ve başka web sitelerin sunduğu içerik, bilgi, malzeme, ürün ve servisler konusunda sorumluluk kabul etmez. Diğer web sitelere bağlantıların bulunması, bağlantısı verilen web sitelerinin içeriklerinin onaylandığı anlamına gelmez, ayrıca bağlantısı verilen sitelerin kullanımı farklı kullanım koşullarına tabidir. Gilda&Partners, Site’de referans verilen web sitelerinin kullanımından doğan kayıp, hasar ve başka yükümlülüklerden sorumlu değildir.

 

Fikri Mülkiyet

Gilda&Partners'ın Site’sinde bulunan ticari markaları, logoları ve hizmet markaları da dahil olmak üzere fikri mülkiyetleri Gilda&Partners'ın, iştiraklerinin, içerik sağlayıcılarının ve diğer üçüncü tarafların tescilli ve tescilli olmayan markalarıdır. Tüm bu ticari markalar, logolar ve hizmet markaları, sahiplerinin mülkiyetindedir. Site’de yer alan hiçbir şey ima yoluyla, itiraz hakkını ortadan kaldıracak şekilde ya da başka bir şekilde herhangi bir ticari markayı, logoyu, veya hizmet markasını aksi belirtilmedikçe sahibinin yazılı izni olmadan kullanma hakkını doğurmaz. Gilda&Partners Site’de açıkça belirtilen ve Site’ye açıkça verilmiş olan tüm hakları ve Site içeriğine dair haklarını saklı tutar.

 

Sorumluluğun sınırlandırılması

Gilda&Partners, Site’ye erişilmesi, Site’nin kullanılmasından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Gilda&Partners, Site’ye veya herhangi bir kısmına erişimi kıtlayabilir veya durdurabilir. Gilda&Partners’ın, kullanıcının işbu Site’yi ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Site'nin kullanılması ile kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

 

Tazminat

Site kullanıcıları, Site’nin kullanımından ve Kullanma koşullarının ihlalinden kaynaklanan her türlü kayıp, yükümlülük, masraf, hasar, makul avukat ücreti ve mahkeme giderleri de dahil olmak üzere tüm masraflarla ilgili olarak Gilda&Partners, ofis çalışanları, yöneticileri, çalışanları, üstlenicileri ve tedarikçilerini tazmin edeceklerini, savunacaklarını ve sorumlu tutmayacaklarını kabul eder.

 

Uygulanacak Hukuk

İşbu Site’de yer alan Kullanım Koşullarından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

Bölünebilirlik

Bu kullanım koşularının herhangi bir maddesinin kanuna aykırı, geçersiz veya yürürlüğe konamaz olması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

Sözleşmenin devri

Gilda&Partners, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak kullanıcı bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Böyle bir devir geçersizdir.

 

İletişim

Kullanım koşulları ve site ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize iletmek için info@gildaandpartners.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

 

EN | TR