Kişisel Veriler Gizlilik Politikası

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, veri sorumlusu olarak İstanbul Ticaret Siciline 105326-5 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 Binası No:199/6 34394 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Jilda Bal İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı (“Gilda&Partners”) olarak; internet sitemizi ziyaret eden ve/veya internet sitemizde yer alan link üzerinden özgeçmişini (CV) bize ileten kullanıcılara ait bir takım kişisel veriler toplanmakta ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 

1. Özgeçmişinizi (CV) bize iletmeniz suretiyle, tarafımıza doğrudan iletilen bilgiler,

2. İletişim formunu doldurmak suretiyle tarafımıza doğrudan iletilen (ad, soyad, e-posta vb.) bilgiler,

3. Internet sitemizi ziyaretiniz sırasında toplanan IP adresi, şehir-ülke bilgisi, site ziyaret zamanları vb. bilgiler

4. Kendi iradeniz ile sosyal medya mecralarında yayınladığınız bilgiler olarak toplanmakta ve

 

İstihdam sürecini yürütebilmek, iş gücü çözümleri sunmak, kanunların izin verdiği ölçüde açık pozisyonlarla ilgi uyarı mesajları göndermek, kişisel verileri işlenenlerin sorularına ve taleplerine yanıt vermek amacıyla, yürürlükteki mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

 

İşlenmekte olan kişisel veriler arasında;

 

• iş ve eğitim geçmişi;

• dil yeterlilikleri ve iş ile ilgili diğer vasıflar;

• vergi Kimlik numarası, devlet tarafından verilmiş kimlik numarası;

• doğum tarihi;

• cinsiyet;

• banka hesap bilgileri;

• vatandaşlık ve çalışma izni durumu;

• yan yardım bilgileri;

• referansların sağladığı bilgiler; ve

• özgeçmişinizde yer alan bilgiler, kariyerinizdeki ilgi alanları hakkında sunduğunuz bilgiler ve işe giriş için gerekli niteliklerinizle ilgili diğer bilgiler ve

açık rızanızın alınmış olması kaydıyla;

•engellilik durumu ve sağlıkla ilgili bilgiler;

• sabıka ve diğer sicil kayıtları sayılabilir.

 

Kişisel verileriniz keyfi olarak üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, hiçbir şekilde pazarlama ve reklam amaçlı kullanılmamaktadır. Gilda&Partners kişisel verilerinizi gizli tutmaktadır. Kişisel verileriniz, sadece yasal bir zorunluluk veya bir mahkeme kararı olması halinde ve yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Internet sitesi kullanıcılarımız/ziyaretçilerimiz, her zaman Gilda&Partners’a başvurarak;

• kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

• kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,

• kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu bilgilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,

• kişisel verilerinin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

• kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep edebilir,

• kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilir,

• eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silindiği veya yok edildiği bilgisinin bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere iletilmesini isteyebilir,

• işlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıkması halinde bunlara itiraz edebilir ve

• kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep edebilir.

 

Detaylı bilgi için KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI’nı incelemeniz tavsiye olunur.

 

 

EN | TR